جک بالابر خودرو

جک بالابر خودرو دارای انواع مختلفی میباشد. جک دوستون، جک چهارستون

جک قیچی ساده و جک قیچی دوبل مخصوص تنظیم فرمان، جک سوسماری

جک بالابر خودرو با توجه به فضای تعمیرگاه و نوع کارکرد باید درست انتخاب شود.

برای تعمیرگاه هایی که فشای کمی دارند معمولا جک قیچی پیشنهاد میشود.

و بالعکس برای تعمیرگاه هایی که فضای بیشتری دارند جک های دوستون و

چهارستون پیشنهاد میشود. برای کارهای تعمیراتی سبک که نیاز است فقط

یک قسمت از خودرو بالا برده شود جک سوسماری باید استفاده شود.

بالابر های خودرو دارای انواع هیدرولیکی و ماردون (الکتریکی) هستند.

اما گستردگی جک بالابر هیدرولیکی بسیار بیشتر از انواع ماردون میباشد.

نصب یک جک بالابر خودرویی در دوام و درست عمل کردن جک بسیار مهم است.

زیرسازی یا اصطلاحا فنداسیون جک ها باید مورد دقت قرار بگیرد. هر جک بالابر

دارای نقشه فنداسیون مروط به خود میباشد، که باید درست پیاده سازی شود.

نمایش سایدبار

جک دو ستون (1)

جک قیچی (1)